Jdi na obsah Jdi na menu
 


Umenie Vampyrizmu

1. 7. 2007
Umnění vampyrismu

Tento rituál, který je návodem na regulérní vampýrský útok se provádí 1x až 2x týdne po dobu několika týdnů či měsíců až do úplného zničení oběti. Důležitá je dobrá imaginace, neboť obraz oběti je v průběhu celé operace třeba mít jasně před očima. Představu lze posílit fotografií, pramenem vlasů, kusem oděvu apod. Jako magický oltář může posloužit stůl, který pokryjeme černým sametem nebo hedvábím.

Otočíme se čelem k západu a na stěnu do výše očí pověsíme obrácený krucifix a pod něj obr. pentagram. Máme-li k dispozici fotografii oběti nebo něco jiného, co lze umístit doprostřed, uděláme to. Na oltáři musí být 2černé svíce, dýka, lidská lebka (i její atrapa :), zvonec a kalich naplněný rudou tekutinou,lhostejno červeným vínem nebo rajským protlakem. Tekutina představuje krev oběti a musí magikovi chutnat.

Uprostřed oltáře stojí "Černý plamen". Rituál je také možné doplnit vhodnou zvukovou kulisou. Oblékneme se do oděvu černé barvy - buď přímo magické roucho nebo jiné zvláštní oblečení! Na krku je nutno mít zavěšen obrácený pentagram. Text rituálu, pokud si ho magik nepamatuje, je nutné přepsat tak, aby byl čitelný i ve světle svící

ZAHÁJENÍ

- Zapal obě svíce a takto zazvoň:

6x směrem jihu.

6x směrem k východu.

6x směrem k severu.-

-pak začni s vyvoláváním.-

INVOKACE MÉHO BRATRA DÉMONA

"In nomine de nostri Satanas Luciferi exelsi!

Ve jménu Satana a jeho výsosti Lucifera.

Přikazuji mocnostem temnoty a jejich pekelné moci."

-nakresli dýkou obr. kříž směrem od vrcholu dolů a zprava doleva. Zažehni Černý plamen a pokračuj ve vyvolávání.-

"Černý plamen je zažehnut.

Brány pekla jsou dokořán otevřeny a vychází z nich obávaný démon ...-(lze doplnit jméno pro větší důraznost)-..., aby naplnil svoji vůli v díle Stvoření.

Třeste se smrtelní blázni,

neboť je to můj dvojník,

který se před vámi zjevuje.

Hle!

Jsem bohem včerejška, dneška i zítřka.

Jsem strážcem času a věčnosti.

Jsem roven principu temnoty.

Neomezený. Jedinečný.

Moje moudrost nezná hranic a nepřekonatelná je moje síla.

Moje astrální mise je dokonána.

Moje satanistické poslání je uskutečněno a naplněno.

Volám živly, aby mi sloužily,

a síly Stvoření, aby plnily má přání.

Přijďte a zúčasněte se na díle Stvoření skrze tato slova moci:"

-zaměř dýku na kříž a volej živly.-

INVOKACE ŽIVLŮ

"Vampýre! Drakulo!

Chápu se moci vampýrů a dávám jí průchod.

Zjev se, Drakulo, abych přijal tvoji podobu

a aby ožila má nejdivočejší a nejdémoničtější vůle.

Aby vzrušující legendy a báje ožily v tvé podobě oživené mojí imaginací.

Zahal mě rouchem neviditelnosti a skrytosti.

Propůjč mi moc neslyšně se pohybovat v podobě vlka a létat

v podobě netopýra.

Zostři moje zuby, aby hluboko a mocně pronikly do těla mé oběti,

jejíž sytou, čerstvou krev budu pít."

-pozdvihni kalich ke kříži, ponoř pravý ukazovák do kapaliny, přejeď jím ve směru pohybu hodinových ručiček po okraji poháru a vykřikni přitom jméno oběti-

"Piji z tohoto kalicha, z nádoby života,

a lačně polykám podstatu toho,

jehož jméno zní ...(jmenuj oběť)."

-vyprázdni kalich do poslední kapky.

Nyní invokuj 4pekelná knížata. Při vyslovení jména každého z nich nakresli dýkou obrácený pentagram.-

"Přijďte mocná knížata!

Provázejte mne!

Chci pocítit vaší přítomnost!"

-pohlédni k jihu: "SATANE!"

-.... k východu: "LUCIFERE!"

- ... k severu: "BELIALE"

- ... na oltář: "LEVIATHANE!"

 

VELKÉ ZAKLÍNÁNÍ

 

"Vyslyšte temnou duši ...(doplň své jméno)...,

který/á na zemi vrhá černý stín!

Slyšte!

Slyšte křik havranů noci.

Svýma nohama, svými tlapami,

svými křídly a svými drápy

pronásleduji svou kořist.

Hledám ji po všech koutech Universa,

kroužím po horkých závitech pekla.

Hledám Tě ...(dop.jm.oběti)...!

Blížím se k tobě...(dop.jm.oběti)...!

Mám tě...(dop.jm.oběti)...!

Pohleď na moje tesáky,

jimiž ti prokousnu hrdlo!

Hleď, jak moje ostré zuby pronikají tvým masem!

Objímám tě svými křídly,

pevně tě svírám.

Neunikneš mi.

Hluboko do tebe zatínám své drápy.

Lačně piji tvou krev,

zuřivě tě celého/ou požírám!

Moje žíly se naplňují novou životní silou."

-hleď své oběti/obrazu do očí, vztáhni k ní paže a prsty a za nejvyššího vypětí vůle vícekrát opakuj následující formuli, dokud nepocítíš vyčerpání.-

"Piji tvé dny! Piji tvé noci!"

-pokračuj v zaklínání-

"Stále mocněji a mocněji se projevuji v podobě upíra.

Pohlédni na mne...(dop.jm.oběti)...!

Pohlédni na mne svýma vytřeštěnýma očima bez vůle!

Jsi prázdný - zcela jsi mi propadl!

Můj pohled je hluboký jako pekelná propast.

Nedokážeš jej vydržet, vrávoráš a padáš!

Náležíš mi! Zapomněl jsi, kdo jsi!

Tvoje vůle je zlomena!

Jsi mi podřízen,

jsi prázdná nádoba bez života!

Posloucháš moje rozkazy a ovládám tě.

Piji tě, vypíjím tě

znova a znova,

znova a znova

a znova a znova,

dokud nevypiji poslední kapku.

Tvá duše...(dop.jm.oběti)..., patří mě.

Jsi prázdný!"

-pauza-

"Vampýr byl, je a bude.

Můj duch bude žít po celou věčnost.

Smrtelníci se mne obávají; právem!

Třeste se před mým hněvem!

Neboť vyslovuje nevýslovná slova moci;

MADARIATZA, TOREZODU!

OADARIATZA OROCAHA ABOAPERI!

TABAORI PERIAZODA ARETABASA!

ADAREPANU CORESATA DOBITZA!

YOLACAME PERIAZODI ARECO AZODIORE,

OD QUASABE QOTINUJI!

RIPIRE PAAOTZATA SAGACORE!

UMELA OD PEREDAZODARE CACAREJI AOIVEAE

COREMEPETA!

TOREZODU! ZODACARE OD ZODAMERANU,

ASAPETA SIBESI BUTAMONA DAS SUREZODASA

TIA BALATANU.

ODO CICALE QAA,OD OZODAZODAMA PELAPELI IADANAMADA!

 

ZÁVĚR

Při mocnostech temnoty, stínu a světla,

vracím se zpět do svého těla.

jsem připraven udeřit jiné noci.

Do té doby ať zůstane rakev zavřena."

-zhasni Černý plamen, zazvoň zvonkem stejně jako na začátku, ale v obráceném pořadí.-

"Tak se staň."

-zhasni svíčky.-